Juridik och teknik

Webbappen har tagits fram för att skydda mc-förare mot löst grus på belagd väg och bygger på att mc-förare och andra trafikanter frivilligt delar information om farliga vägar. 

Så fungerar det

Tekniken bygger på Google Maps i kombination med funktionen platstjänster i din smartphone. Genom ett par knapptryckningar levererar du positionen för den farliga platsen som andra mc-åkare kan ta del av. Du väljer själv om du vill ha platstjänster aktiverat i din mobil. Tips om vägar med rullgrus kan även skickas in i efterhand. Inrapporterad informationen om platser med rullgrus sparas i tio dagar.

Webbappen kan även användas för att söka efter markerade vägsträckor i samband med planering av utflykter och rutter.

Så behandlas dina uppgifter

Den enda information Svedea sparar är de positioner och vägar som rapporteras in och kan inte knytas till någon individ. Informationen sparas dels för att underrätta om vägar med rullgrus, dels för att samla statistik över var i landet det görs många markeringar. Svedea sparar ingen personlig information och kan inte följa eller spåra uppgiftslämnare. Här kan du läsa om hur Svedea behandlar personuppgifter och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Inrapporterad information om positioner med rullgrus kan även delges Trafikverket och andra väghållare för att de ska få möjlighet att sopa upp gruset.

Svedeas ansvar

Kampen mot rullgruset bygger på frivilliga rapporter från allmänheten. Svedea tar inte ansvar för felaktiga eller missvisande grusrapporteringar och inte heller för eventuella skador som kan uppkomma.